Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH&THCS Tà Si Láng

Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
ybi-tramtau-ptdtbtth-thcstasilang@edu.viettel.vn